Invitation til Hveen Rundt

Helsingør Sejlklub

Inviterer til distancesejlads
Hven Rundt 2017
fra Helsingør

Hvem kan deltage :

Alle kan deltage også både uden målebrev. 
For både med målebrev sejles der efter, ISAF,s kapsejladsregler 2013 - 2016, med Skandinavisk Sejlerforbunds og DS forskrifter.
For både uden målebrev, sejles der efter søvejsreglerne

Der udskrives løb for:

DH både, med målebrev og Tur både, uden målebreve.

Information:

Der er morgenmad i Helsingør Sejlklub (1 sal) fra kl. 08:00.
Der afholdes skippermøde kl. 09:00.

Tilmelding ved at klikke her:

På tilmeldingsliste på opslagstavlen i Helsingør Sejlklub (1 sal).
Eller på e-mail.: mail@helsingorsejlklub.dk. senest torsdag den 31. august.
Startgebyr er 125,00 kr. Betales inden morgenmaden.
Følgende oplysninger skal med på tilmeldingen.
Skippers fulde navn, adresse og telefon nummer. Antal gaster.
Bådtype, sejlnummer, DH målebrev certifikat nummer og Sejlklub.

Start:

Lørdag den 2. september. 2017. kl. 10:00 nord for Helsingør Nordhavn.
Turbåde starter kl. 10:10.

Præmier:

For hver 5. tilmeldte båd i hvert løb. Præmieoverrækkelse afholdes umiddelbart efter sejladsen afslutning.
Tur-løbet tildeles præmier via lodtrækning.
Der vil være lodtræknings præmie blandt de deltagende både.

Bane for både med målebrev :

Start – Hven om styrbord / bagbord – evt. ekstra rundingsmærke / udlagte bøjer i banen.
Banen vil blive bestemt på sejladsdagen.
Startlinjen vil blive placeret udfor Helsingør Nordhavn.
Trafiksepareringen beskrevet af bøjerne W4 - W5 - W6 – W7 må ikke overskrides. Der skal sejles vest om linjen mellem mærkerne.
Under visse vindforhold kan en alternativ bane / startområde benyttes.
Banelængde ca. 25 sømil.

Bane for både uden målebrev:

Start nord for Helsingør Nordhavn, Hven styrbord rundt.

Mållinje:
Mål Helsingør Nordhavn  (mellem udlagt orange mærke ud for søndre mole og dommertårn med blåt flag. Banelængde. Ca. 20 sm.

Helsingør Sejlklub og Kapsejladsarrangørerne ønsker alle sejlere
God Vind