Indbydelse til Arbejdsdag lørdag d. 7. oktober 2017

Hej kære medlemmer. Kom og giv en hånd med oprydning, reparation, rengøring osv  i og omkring vores klubhuse!

Håndværkerne har travlt med at skifte vinduer, men de er der ikke på lørdag, så noget kan der laves i klubhuset.

Vi har nedenfor oplistet en række opgaver man kan tage fat på, og man må gerne medbringe værktøj såsom skruemaskine, geringssav m.m. Materialerne til disse specifikke opgaver skaffer bygningsudvalget enten før arbejdsdagen eller på dagen.Herudover er alle velkomne til at komme og tage fat på andre opgaver som I synes skal laves. Bliver der brug for maling eller andet køber vi det som sagt på dagen.

Klubben giver morgenbrød og kaffe fra kl 8 i Jollehuset mens vi planlægger arbejdet. Senere giver klubben en bid brød m.m. til de flittige. Vi fortsætter så vidt vi kan til engang hen på eftermiddagen.

Af hensyn til indkøb af morgenmad men også til planlægningen af arbejdet vil jeg være rigtig glad for en e-mail eller en sms (se detaljer nedenfor) hvor I fortæller at I kommer. I må også gerne fortælle hvis der er en af opgaverne I gerne vil tage fat på.

Vi fire undertegnede vil være tilstede og koordinere arbejdet.

Mvh

Henrik Holten Møller

 

Bygningsudvalget

Henrik Holten Møller tlf 99559217 (efter 3. okt 30186509), e-mail holtenmoller@mail.dk

Ulf Brandt tlf 20899859

Anders Klarskov  tlf 26279029

Henrik Obel tlf 50673060

 

Kendte Arbejdopgaver

1

Dommertårn: Oprydning og rengøring. Horn fastgøres. Maling indvendig og udvendig. Lidt træværk eftergås/udskiftes.

 

2

Hovedindgang klubhus: Gelænderstøtte fastgøres, træ skiftes

 

3

Brædder lille trappe mellem klubhus og grillen skiftes

 

4

De sidste brædder (trin) på klubhusets bagtrappe skiftes. Ulf står for det men skal bruge en

hjælper.

 

5

Jollehus udendørs: Limtræssøjler og bjælkeender slibes så forberedt på maling. Anders Klarskov låner slibemaskiner fra havnen.

Hvis vejr og tid tillader males med Gori 88 farve Ral 9010 (samme som nye vinduer mm på bygningerne)

 

6

Udvendig trappe på jollehuset, trin eftergås og evt skiftes

 

7

Fjerne kalk mm i bad og toilet i jollehus. Lettere afkalkning er forsøgt. Der skal bruges grovere midler.

 

8

Løst brædt på terrasse / gangvej uden for indgang til Stedet udskiftes. Resten eftergås og evt repareres eller skiftes.

 

9

For de mere professionelle iblandt os:

Spær enderne på tagene over indgangsdørene både på hovedbygningen og jollehuset har det ikke godt. Vi anbefaler at de beskadigede bjælkeender fornyes ved indlusning af nyt træ.

 

10

Lugning udvendigt i bede og under terrassebrædder m.m.

Afrensning af alger samme steder.

Lille selvsået træ udenfor restauranten mod flagstangen fjernes.

 

11

Afvaskning af al træværket på den indvendige trappe i klubhuset som er fedtet og snavset og lugter. Vi er blevet anbefalet at bruge almindelig brun sæbe, men andet kan nok også bruges.

 

12

(dit forslag)