Klubmester 2017 er fundet

KLUBMESTRENE 2017: "Slipstik" - BB10 Meter med Michael Hansen som skipper. 

Årets klubmester blev kåret efter blot én sejlads. Det var en dramatisk sejlads i år, hvor forholdene nord for Kronborg bød på 3,5 knob nordgående strøm og vind mellem 10-12 m/s og 15 m/s i stødene.
Løbsledelsen besluttede efter første løb at aflyse de resterende løb af hensyn til besætning og materiel. En del af sejlerne skulle nemlig sejle Stelton Cup i Vedbæk dagen efter. Stort tillykke til "Slipstik"
for endnu en gang at "hive stikket hjem" - vi ses næste år.

Billeder fra dagens kapsejlads

 

Lørdag d. 30. september afholder Helsingør Sejlklub klubmesterskab. Der vil traditionen tro være morgenmad for de tilmeldte både kl. 8:00 i klubhuset.
Skippermøde kl. 9:00 - samme sted. Sejladsbestemmelser finder I HER

Regler:
Sejladserne sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.
Dommere:
Kapsejladsudvalget samt udvalgte hjælpedommere.
Deltagere:
Alle både med gyldigt medlemskab af en godkendt sejlklub er velkomne som deltagere på banen. Sejladsen er åben, men det er kun både med gyldigt målebrev, hvor skipper er medlem af Helsingør Sejlklub, der kan blive klubmester.
Sejladsbestemmelserne skal forefindes om bord på den deltagende båd.
Tilmelding / registrering:
Morgen mad vil blive serveret i klubben fra kl 08:00, hvor de deltagende både også kan registrere. Tilmelding kan også ske på kasper@wedersoe.dk
Skippermøde:
Afholdes kl. 09:00 i sejlklubben 1 sal. Endelig bane vil blive bekendtgjort ved skippermødet.
Løbssammensætning:
Der laves kun løb for kapsejlende både (med målebrev).